BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM D-HOME

    D-HOME

    Là bộ não của ngôi nhà thông minh, ứng dụng công nghệ không dây cho phép kết nối, điều khiển và quản lí các thiết bị điện từ xa trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng…

    Lưu trữ các thông tin cấu hình, cài đặt của người dùng, cập nhật trạng thái thiết bị cho người sử dụng.